پاورپوینت درباره بیداری اسلامی در جهان عرب، ایران و شبه قاره هند

تعداد صفحات:97 نوع فایل: power point (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه منابع مطالعه اندیشه سیاسی معاصر عرب روش «جریان شناسی»: روش «مقوله شناسی»: مقوله های مهم جامعه و سیاست شناسی در نظر گرفته شده است-. روش «متفکر شناسپاورپوینت درباره بیداری اسلامی در جهان عرب، ایران و شبه قاره هند|1654547|uvq|پاورپوینت,بیداری اسلامی,اسلام در ایران
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پاورپوینت درباره بیداری اسلامی در جهان عرب، ایران و شبه قاره هندآماده دریافت می باشد .

تعداد صفحات:97

نوع فایل: power point (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

منابع مطالعه اندیشه سیاسی معاصر عرب

  • روش «جریان شناسی»:
  • روش «مقوله شناسی»: مقوله های مهم جامعه و سیاست شناسی در نظر گرفته شده است-.
  • روش «متفکر شناسی»:
  • کتاب سیر اندیشه سیاسی عرب: حمید عنایت؛کتاب گرایشهای سیاسی در جهان عرب: نوشته مجید خدوری؛کنتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر: حمید عنایت؛کتاب تفکر عرب: آلبرت حورانی؛زعماء الاصلاح فی عصر الحدیث: احمد امین؛

    بیداری اسلامی در جهان عرب

    •اندیشه سیاسی به طورمعطوف به دوره بحران است.•اندیشه عرب به طور خاصی مصداق این عبارت است، زیرا در دوران معاصر بحرانهای پی در پی نقش اساسی در شکل گیری اندیشه های عرب و دگرگونی آن داشته است.•نجیب عیسی: «بحران فرهنگ و روشنفکری در جهان عرب، بخشی از یک بحران فراگیر و کهن است» که آن را بحران «توسعه» می نامند.•عربها چون ایرانیان، از هنگامی که با دولتهای اروپایی آشنا شدند، به عمق عقب ماندگی خود و توسعه و پیشرفت اروپاییها پی بردند.•پاسخهای گوناگونی به این معضل داده شده است که یکی از آنها بازگشت به اسلام به مثابه دین و تمدن است.•در واقع، جنبش بیداری اسلامی در جهان عرب پایداری در برابر مخاطراتی بودد که موجودیت آنها به خطر انداخته بود و با اتکا به اصول و مبانی اسلامی انجام شد و اصلاح دینی را به منظور برانگیختن روح ایستادگی در وجود امّت اسلامی در برابر سلطه غرب و نیز ضعف و فساد داخلی برگزید.

    •بر اساس نوع پاسخهای داده شده آنها در چهار دسته قرار می گیرند.این تقسیم بندی پاسخهایی است که اندیشمندان عرب در درون گفتمان اسلامی مطرح کرده اندو نتیجتاً ناسیونالیسم، سوسیالیسم و ایدئولوژیهایی از این دست را پوشش نمی دهد.